©2024 | Dev by We Work With You

Сертификати

Сертификати

Сертификати

Качеството е ключов принцип на „Кастел Карлово” АД. То е обещание и е от ключово значение за нашата глобална конкурентоспособност.

В „Кастел Карлово” АД са интегрирани системи за управление по три стандарта:

ISO 9001:2008 – Системи за управление на качеството  –  от 2010 г.
ISO 14001:2004 – Системи за управление на околната среда  –  от 2015г.
OHSAS 18001:2007 – Системи за управление на здравето и безопасността при работа – от 2015 г.

 

Не се колебайте да се свържете с нас!