©2023 | Dev by We Work With You

ЕДИН ПАРТНЬОР - МНОГО РЕШЕНИЯ

pop-image

Компанията разполага с две хидравлични преси с капацитет до 1500 тона, които могат да запресоват въжета и въжени сапани с диаметър до ф62мм според желанието на клиента. Върху всяка втулка се щампова с лазер информация за изделието – товароносимост, дължина, вид на въжето и дата на производство съгласно издадения сертификат.

pop-image

Добре обученият ни персонал може да отговори на Вашите въпроси и да Ви даде насоки за работа с цел превенция на неизправности. При откриване на неизправности, екипът ни ще предложи адекватно решение, което да е в съотвествие с нуждите и изискванията на клиента.

pop-image

Качеството е ключов принцип на „Кастел Карлово” АД. То е обещание и е от ключово значение за нашата глобална конкурентоспособност. Предлаганите от „Кастел Карлово” АД машиностроителни изделия са производство на заводи, в които успешно е въведена и функционира система за управление на качеството ISO 9001:2008, система за управление на околната среда ISO 14001:2004 и система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007. Всички товарозахватни изделия се произвеждат в съотвествие с установените европейски норми и стандарти за безопасност.

pop-image

Компанията разполага със собствена лаборатория за изпитване, анализ и верификация на лагери и съпътстващи продукти. Всяка доставка преминава входящ контрол, с цел установяване на фабрични дефекти и неизправности. Производственото ни оборудване включва и изцяло компютъризиран хидравличен стенд за изпитване на готовата продукция, преди предаването й на клиента, което ни прави единствената българска компания, която може да издава необходимите документи, придружаващи товароподемните съоръжения, съгласно Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения.

pop-image

Компанията инвестира в своя персонал като организира обучения съвместно с водещи Европейски заводи в бранша, за да задоволи нуждите на клиентите си.

pop-image

Кастел Карлово АД произвежда втулковани сапани, както и ръчно заплетени въжени сапани, полиестерни сапани, верижни сапани и обли, безкончени сапани съгласно установените европейски норми. Към всеки край на сапана може да бъде поставен допълнителен елемент като кука, халка, шегел или друг елемент по желание на клиента. Всеки сапан е придружен с информационна табела където са записани данните на продукта (работно натоварване, дължина, сериен номер и дата на производство) и се издава с декларация за съответствие.

pop-image

Полиестерните сапани са едни от най-използваните продукти за повдигане на товари като намират приложение във всички отрасли на индустрията поради високата си товароносимост. Характеризират се с лекота, гъвкавост и дълъг експлоатационен живот.

Към ушите на полиестерените сапани могат да бъдат прикачени различен вид накрайници като халки, куки, шегели и други специализирани захвати. Полиестерните сапани с уши биват два вида – обли полиестерни сапани (товароносимост до 100 тона) и плоски полиестерни сапани (товароносимост до 30 тона). Имат коефициент на сигурност 7:1.

Сапаните са устойчиви на агресивна среда и течности, работната температура при която може да се използват е от -40 до +100 градуса. Сапаните са цветово кодирани и се произвеждат съгласно EN 1492-1. Всеки сапан има зашит сертификат показващ неговата дължина, работно натоварване, сериен номер и дата на производство. Всеки сапан се доставя със сертифкат за качество, декларация за съответствие и инструкции за безопасна употреба.

pop-image

Облите полиестерни сапани са изработени от високо качествени полиестерни влакна обвити в предпазен шлаух. При използването на облите сапани има най-малък риск от нараняване на товара. Основното им предимство е тяхната гъвкавост, лекота и значително по-малката ширина на лентата спрямо плоските сапани. Облите сапани също така имат по-голяма товароносимост от плоските сапани – до 150 тона.

pop-image

Въжените сапани се произвеждат съгласно EN 13414-1 и се изработват от стоманени въжета с различна конструкция – 6х19, 6х36, 6х37 с органична или метална сърцевина. Произвеждат се както от поцинковани така и от непоцинковани въжета. Въжените сапани могат да бъдат с до четири отделни рамена.

Кастел Карлово АД произвежда втулковани сапани, както и ръчно заплетени сапани до ф76мм с товароносимост 70 тона. Към всеки край на сапана може да бъде поставен допълнителен елемент като кука, халка, шегел или друг елемент по желание на клиента. При поставянето на допълнителен елемент към сапана е добре да се използва и предпазен кауш който да предпазва въжето от пречупване.

pop-image

Верижните сапани се произвеждат съгласно EN 818-2, клас на сигурност 4:1. Основното им предимство е възможността за скъсяване на всяко рамо посредством скъсяващи куки поставени до основната халка на сапана и по този начин са предпочитано средство за повдигане на товари с неправилна форма. Верижните сапани могат да бъдат произведени с до 4 рамена като към всеки край на сапана може да бъде поставен различен елемент – халка, кука, шегел или друг специализиран захват.

Верижните сапани от клас 10 на якост са направени в съответствие с изискванията на световните стандарти за качество EN 818-4-2017. Веригите клас 10, каакто и отделните елементи (куки, халки и други) се отличават със син цвят. Верижните сапани клас 10 имат увеличена товароносимост с 25% (69 тона) в сравнение с верижни сапани клас 8 (55 тона) и при тях е възможен директен монтаж на елементите, без използването на допълнителни връзки като кентерни звена или шегели.

pop-image

"Кастел Карлово" АД  е дистрибутор на Saint-Gobain абразиви, Франция.

Saint-Gobain е водещ световен производител на абразиви, като е единственият международен доставчик, който произвежда всичките 3 вида основни абразиви - абразиви за шлайфане (с органична и стъклокерамични свръзка), шкурки и диамантени продукти.

Като дистрибутор на Saint-Gobain Abrasives за територията на България, “Кастел Карлово” АД предлага продуктите от производителите Norton и Winter.

Абразивите се използват за обработка на повърхности от различни материали чрез снемане на тънки стружки, посредством технология, позволяваща прецизно достигане на размери и повърхнини на обработваните детайли.

pop-image

“Кастел Карлово”АД предлага висококачествени вериги клас 8 и 10 на якост и принадлежащите към тях елементи – халки, куки, шегели или други специализирани захвати. Възможност за изработка на верижен сапан за повдигане на товари с неправилна форма и работна температура от -40 до +200 градуса.

pop-image

"Кастел Карлово" АД е оторизиран дистрибутор на ремъци GATES – САЩ, първия производител на ремъци в света, доказал се с безкомпромисно качество и дългогодишен опит.

Продуктовата гама включва:

 • Автомобилни ремъци (пистови, лентови и клинови)
 • Промишлени ремъци (за добивната, промишлената и преработващата промишленост)
 • Селскостопански ремъци (за комбайни, трактори и косачки)
 • Специални и транспортни ремъци (кръгли, зъбни или плоски)
 • Ремъкът е една затворена линия от гъвкав материал, използван за механично свързване на две или повече въртящи оси, най-често успоредни. Ремъците могат да бъдат
 • използвани като източник на движение, за ефективно предаване на мощност, или за проследяване на относително движение.

pop-image

Товарозахватните съоръжения

се използват при нужда за стабилизиране на товар. Към всеки край на изделието може да бъде поставена кука, халка, шегел или друг допълнителен елемент. „Кастел Карлово“ АД предлага товарозахватни съоръжения според нуждите на клиента:

 • Укрепващи колани (с или без тресчотка) в съответствие със стандарт EN 12195-2
 • Лапи за хоризонтален или вертикален транспорт
 • Захвати за контейнери

pop-image

„Кастел Карлово АД“ поддържа на склад над 400 тона стоманени въжета с различни характеристики:

 • Диаметър – до ф60мм с товароносимост 192 тона
 • Конструкция - 1x7, 1x19, 6x7 (7x7), 6x19 (7x19) , 6x36, 6x37, 18x7 (19x7), 35x7 (36x7)
 • Сърцевина – FC (органична), IWRC (самостоятелна сърцевина от стоманено въже), WSC (сърцевина от отделна стоманена тел)
 • Тип на усукване – Въртящи или невъртящи (тип Херкулес), ляво или дясно, кръстосано или едностранно усукване
 • Маркировъчна група – Определя се от якостта на телта - 1570N/mm2, 1770N/mm2, 1960N/mm2, 2160N/mm2
 • Покритие – поцинковано, непоцинковано и неръждаемо
 • Компактни стоманени въжета – Усилени, с по-висока якост и по-дълъг живот
 • Пресовани въжета – за дърводобив

Стоманените въжета представляват различен брой снопове от стоманени телове, усукани спираловидно. Стоманените въжета се произвеждат съгласно EN 12385-4. Те намират широко приложение в енергетиката, минната промишленост, химическата промишленост, металургията, машиностроенето, пристанищната дейност, електро- и жп- транспорта, строителството и други промишлени отрасли. Стоманените въжета са основен конструктивен елемент на много машини и съоръжения. Използват се за задвижване на кранове и асансьори, изграждане на въздушни линии, мостове, автомагистрали и други метални конструкции.

pop-image

„Кастел Карлово“ АД произвежда:

 • Въжени сапани (втулковани и ръчно заплетени) съгласно EN 13414-1 до ф76мм с товароносимост до 70 тона.
 • Верижни сапани клас 8 и 10 съгласно EN818-2 с товароносимост до 67 тона
 • Полиестерни и обли безконечни сапани съгласно EN1492-2 и EN1492-1 с товароносимост до 30 тона.
 • Всяко изделие е придружено от сертификат и декларация за съответствие.

Сапаните намират приложение във всички отрасли на икономиката - машиностроене, металургията, строителство, горска промишленост, минна индустрия и много друг както в леката, така и в тежката промишленост. Те не се пречупват при повдигане на товари и не повреждат повърхността, с която контактуват. Към всеки край на сапана могат да бъдат поставени допълнително кука, халка, шегел или друг товарозахватен елемент по желание на клиента.

pop-image

„Кастел Карлово“ АД е оторизиран дистрибутор на NSK - Япония, IKO –Япония, HFB - Германия и изключителен представител на KBS (Kedron Bearings Services LLC) – САЩ за Източна Европа.

Търкалящите лагери са сред най-използваните машинни елементи с общо предназначение. Лагерите служат за поддържане в определено положение геометричната ос на въртящи се или осцилиращи машинни елементи и позволяват безпрепятственото им движение.

Поддържаме складова наличност от над 10 000 вида търкалящи лагери, включител:

 • Сачмени лагери
 • Самонагаждащи се лагери
 • Радиални цилиндрично-ролкови лагери
 • Конусно ролкови лагери
 • Сферично-ролкови лагери
 • Аксиални сачмени лагери
 • Иглени лагери
 • Линейни лагери
 • Шарнирни лагери
 • Автомобилни лагери
 • Лагерни тела
 • Натегателни и набиващи втулки
 • Също така предлагаме сачми, ролки, игли, втулки, лагерни детайли и др. индустриални продукти.