Сертификати

КАЧЕСТВО
Качеството е ключов принцип на „Кастел Карлово” АД. То е обещание и е от ключово значение за нашата глобална конкурентоспособност.

Предлаганите от „Кастел Карлово” АД машиностроителни изделия са производство на заводи, в които успешно е въведена и функционира система за управление на качеството ISO 9001:2008, система за управление на околната среда ISO 14001:2004, и система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007